Ściany działowe – z zastosowaniem jakich materiałów

Oglądając z zewnątrz poszczególne czy to budynki wielorodzinne, a więc bloki mieszkalne, czy to domy jednorodzinne, nie wiemy, jaki jest wewnątrz układ poszczególnych pomieszczeń, jaką mają wielkość, bowiem przestrzeń wewnętrzną kreują w głównej mierze ściany działowe. Wprawdzie niektóre pomieszczenia mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ściany tak zwane nośne, a więc podtrzymujące całą konstrukcję, bowiem wewnątrz roznieś niektóre ściany podstawowe wyznaczają maksimum powierzchni części pomieszczeń, jednak to układ ścianek działowych powoduje główną architekturę wewnętrzna każdego budynku. Materiały stosowane do budowy ścian działowych muszą się charakteryzować zupełnie różną specyfika, a więc są stosowane w tym celu inne materiały budowlane niż te, stosowane przy budowie murów zewnętrznych i ścian nośnych, aczkolwiek nie ma przeciwwskazań, by stosować do budowy ścian działowych wiele materiałów analogicznych jak te do murów zewnętrznych, jednak w innym układzie albo też o innych wymiarach – przykładem niech będą ściany działowe budowane z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub też z pełnej cegły, jeśli oczywiście wytrzymałość stropów w danych pomieszczeniach jest odpowiednio duża. Najczęściej jednak ściany działowe wykonuje się z zastosowaniem takich materiałów jak specjalnie w tym celu produkowane płyty gipsowe, cegły typu dziurawka, często stosuje się też – zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych na biura – płytę gipsowo-kartonową.

Dodaj komentarz