Jakie okna są najbardziej pożądane

Budowane współcześnie budynki mieszkalne, zarówno te w systemie budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinne bloki mieszkalne są realizowane w technologiach, których celem (jednym oczywiście z wielu) jest zastosowanie takich materiałów i takich technologii, aby obiekty te posiadały jak największą izolację termiczną, a więc by do ogrzania pomieszczeń we wnętrzu takich domów potrzebne było jak najmniej energii. W ogóle wymogiem unijnym jest stosowanie takich technologii, by wszystkie obiekty mieszkalne budowane po roku 2020 posiadały parametry termoenergetyczne zbliżone do domów pasywnych lub po prostu by były to domy pasywne, a więc posiadały współczynnik poniżej 40 kilowatogodzin energii w ciągu roku niezbędnych na potrzeby jednego metra kwadratowego powierzchni domu czy mieszkania. Aby takie wymogi był spełnione, nie wystarczy jest potężnie ocieplić mury zewnętrzne czy dach budynku – niezbędne będzie jeszcze zastosowanie takich okien, których współczynnik przenikalności ciepła jest odpowiednio niski, obecnie stosuje się najczęściej okna o współczynniku wynoszącym 0,3, chociaż w niektórych, super oszczędnych budynkach nawet już stosuje się okna o współczynniku mniejszym niż 0,2. Takie okna są wielokomorowe, poszczególne komory wypełnione są różnymi gazami, które mają dodatkowe działanie polegające na tym, że w jeszcze większym stopniu zapobiegają wydostawaniu się ciepła z wnętrza budynku.

Dodaj komentarz