Jak przygotować plac budowy

Każda inwestycja budowlana powinna rozpoczynać się od prac przygotowawczych, jest to niezwykle ważny etap, bowiem od tego zależy zarówno dalszy, sprawny postęp poszczególnych procesów budowlanych, jak też i kwestia właściwego wykonania całości inwestycji, dochowania odpowiedniego terminu, w czym właśnie może pomóc odpowiednio dobre przygotowanie placu danej budowy. Należy rozpocząć przygotowania od ogrodzenia takiego miejsca, jest to istotna kwestia z uwagi na kilka czynników – można wymienić tu dwa najważniejsze, a więc zabezpieczenie terenu przed kradzieżami oraz bezpieczeństwo osób postronnych, które nieopatrznie mogą zbliżyć się do tego miejsca i ulec wypadkowi. Kolejna kwestia to odpowiednie oznakowanie placu budowy – do tego celu służy tablica informacyjna, która powinna być umieszczona w widocznym miejscu, mieć standardowe wymiary, będzie to tablica koloru żółtego z napisami koloru czarnego. Na niej znajdą się takie podstawowe informacje AK dane inwestora, kontakt kierownika danej budowy, opis obiektu (oczywiście bardzo krótki), który tu będzie powstawał oraz telefony alarmowe do poszczególnych służb ratowniczych. Pamiętać należy, aby zawożąc materiały budowlane na plac budowy składować je w logiczny sposób, a więc na dalszych miejscach te materiały, które niekoniecznie będą użyte od razu – w pierwszej kolejności – do budowy, trzeba też zabezpieczyć poszczególne grupy materiałów zarówno przed wpływem czynników atmosferycznych (deszcz), jak też i przed wpływem wilgoci pochodzącej od gleby.

Dodaj komentarz