Fundamenty murowane a wylewane

Jednym z pierwszych etapów budowy swojego domu jednorodzinnego będzie ustanowienie, a więc wykonanie podstawy pod budynek – wykonanie fundamentów, solidnej podwaliny pod całość konstrukcji budowlanej. Niezależnie od tego, w jakiej technologii będziemy realizowali naszą inwestycje mieszkaniowa, wykonanie fundamentów będzie konieczne – oczywiście może być to inny rodzaj fundamentów, mogą być wykonane na dużej głębokości lub niekoniecznie, bowiem jest to uzależnione od kilku podstawowych parametrów. Właśnie bardzo istotne jest ustalenie, jeszcze przed rozpoczęciem tego etapu prac, jakiego rodzaju fundamenty będziemy musieli wykonać oraz to, na jaką głębokość będą wykonane – istotnym elementem takich ustaleń jest zbadanie gruntu w danym miejscu, a więc tego, na jakiej wysokości znajdują się wody podskórne, oczywiście bierzemy pod uwagę okres średnich opadów atmosferycznych oraz to, na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna gruntu. Jeżeli jest ona poniżej poziomu wód gruntowych, niezbędne jest wykonanie fundamentów pod budynek, niezależnie od technologii jego wykonania, metoda zalania litym betonek przygotowanych ław fundamentowych, które wykonujemy z drewna. W innych sytuacjach fundamenty można wykonać metoda ich murowania w przygotowanych do tego celu wykopach – jest to metoda na pewno tańsza, nie powoduje zużycia drewna, jednak – jak wspomnieliśmy – nie zawsze jest możliwa do zastosowania.

Dodaj komentarz