Czym jest dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązkowym elementem na budowie każdego domu, ale nie tylko – obowiązek prowadzenia takiego dziennika dotyczy również wszelkich budów budynków mieszkalnych czy użytkowych. Jest to dokument oficjalny i urzędowy, którego prowadzenie jest nakazane według Prawa budowlanego. W dzienniku takim umieszcza się wszelkie informacje związane z budową. Dziennik zakłada się jeszcze przed rozpoczęciem budowy i pierwsze informacje w nim zawarte dotyczą informacji o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na pierwszych stronach umieszcza się również szczegółowe informacje na temat budowanego domu oraz na temat inwestora. Na kolejnych stronach powinien pojawić się spis osób, które biorą udział w budowie oraz powinny pojawić się stanowiska jakie one zajmują, a także zakres ich obowiązków. Następnie każdego dnia dokonuje się wpisu dotyczącego postępów w pracy oraz używanych materiałów. Po ukończeniu prac budowlanych, kierownik budowy sprawdza zgodność obiektu ze wcześniejszym projektem. W dzienniku budowy następnie umieszcza on informacje o tym, czy dom został wybudowany zgodnie z projektem, lub umieszcza wszelkie adnotacje na temat odstępstw od projektu. Przedłożenie dziennika budowy do odpowiedniego urzędu jest konieczne aby zawiadomić o zakończeniu robót oraz móc uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wpisów do dziennika może dokonywać jedynie kierownik budowy domu lub inwestor.

Dodaj komentarz